Dyrekcja Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie ogłasza nabór  na stanowisko:

 

Kierowcy-zaopatrzeniowca

 

Opis stanowiska pracy:

Do zadań osoby zatrudnionej na w/w stanowisku należeć będzie:

 

 • wykonywanie wszelkich wymaganych czynności związanych z obsługą codzienną powierzonych samochodów w tym dbanie o należyty stan techniczny, czystość
  i porządek.
 • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu technicznego samochodów
 • realizowanie wszelkich wyjazdów samochodem służbowym zleconych przez przełożonego takich jak przywożenie i rozwożenie materiałów reklamowych Teatru, delegacje służbowe, rozwożenie pracowników Teatru w przypadku przedłużenia prób generalnych itp.
 • realizowanie wszelkich zakupów zleconych przez kierowników działów.
 • dokumentowanie w karcie drogowej wszystkich wyjazdów służbowych oraz przebiegu kilometrowego tankowania paliwa.
 • regularne rozliczanie się w dziale księgowości z pobranych zaliczek.

 

Wymagania kwalifikacyjne:

 • wykształcenie kierunkowe
 • staż pracy na podobnym stanowisku minimum 5 lat
 • prawo jazdy kategorii B, C, D
 • ważna karta kierowcy
 • ważne uprawnienia dotyczące zgody na przewóz osób i towarów
 • ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań  do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
 • dyspozycyjność
 • dokładność oraz odpowiedzialność
 • wysoka kultura osobista
 • dobra organizacja pracy, komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole

 

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys zawodowy z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,
 2. Podanie o przyjęcie do pracy na stanowisko objęte naborem wraz z uzasadnieniem,
 3. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających staż pracy,
 4. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów i uprawnień potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje.

Termin składania ofert do 08.12.2017r. Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do sekretariatu Teatru, na adres:

Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie, ul. 1 Maja 4, 10-118 Olsztyn. 

Dyrekcja skontaktuje się  z kandydatami spełniającymi przedstawione wymagania

partnerzy
Teatr im. Stefan Jaracza w Olsztynie, ul. 1 Maja 4, 10-118, tel. 89 527 59 59
Realizacja: