Dyrekcja


Zbigniew Marek Hass

- p.o. dyrektor Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie

 

Reżyser, aktor, pedagog, w latach 1990-2003 dyrektor naczelny i artystyczny Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie. Absolwent Studia Wokalno-Aktorskiego przy Teatrze Muzycznym w Gdyni w 1973 r. W 1980 r. ukończył Wydział Reżyserii Państwowego Konserwatorium im. M. Rimskiego-Korsakowa w Leningradzie, jako stypendysta Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. Po skończeniu Studia Wokalno-Aktorskiego w Gdyni pracował jako aktor, śpiewał, nagrywał piosenki dla radia. W latach 1982-1985 kierował Estradą Kameralną Filharmonii Narodowej w Warszawie, w latach 1981-1982 Studiem Wokalno-Aktorskim przy Teatrze Muzycznym w Gdyni. Jako wykładowca prowadził zajęcia w Studio Wokalno-Aktorskim w Gdyni, Akademii Muzycznej w Bydgoszczy i Wrocławiu. Założyciel i wieloletni dyrektor Policealnego Studium Aktorskiego w Olsztynie. Wieloletni pracownik naukowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Kierownik działu nauczania Studium Aktorskim im. Aleksandra Sewruka w Olsztynie. W 2006 r. obronił doktorat w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Ma na swoim koncie przeszło 50 realizacji sztuk, oper, operetek i musicali w Polsce i za granicą.

Nagrody:

         Nagroda Prezydenta Olsztyna (2003)
         Brązowy Krzyż Zasługi


e-mail: sekretariat.jaracza@teatr.olsztyn.pl
tel. +48 89/ 527 29 63
tel/fax +48 89/ 527 44 46


 

Beata Ochmańska 

- z-ca dyrektora ds. Produkcji Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie

 

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego -  Wydziału Radia i Telewizji – kierunku organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej.
W 2005r. ukończyła Podyplomowe Studia Menedżerskie na Uniwersytecie Warszawskim -  na Wydziale Zarządzania.
W 2011r. uzyskała dyplom Ministra Skarbu Państwa uprawniający do członkostwa w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.
W latach 1995-2001 pracowała w Agencji Produkcji Filmowej – w grupach zdjęciowych realizujący filmy fabularne, seriale telewizyjne i teatry telewizji. W latach 2001-2003 pełniła funkcję z-cy  dyrektora ds. produkcji w Studiu Filmowym im. Karola Irzykowskiego.

Wyróżniona

2001  Złote Lwy Gdańskie za produkcję filmu „Cześć Tereska”
2003   Złote Lwy Gdańskie za produkcję filmu „Warszawa”

Od 2004r. w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie pełni funkcję z-cy  dyrektora ds. produkcji. Od 2005r. intensywnie pracowała nad wdrożeniem projektów rewitalizacyjnych teatru.

I etap rewitalizacji - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – wartość projektu 13 mln PLN,II etap rewitalizacji - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – wartość projektu 43 mln PLN.  Obydwa projekty zrealizowane i rozliczone. Za zrealizowanie tych projektów – wyróżniona w 2013r. - Odznaką Honorową Za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przez ostatnią dekadę była producentką ponad 120 spektakli, które obejrzało ponad milion widzów.
 

e-mail: beata.ochmanska@teatr.olsztyn.pl
tel. +48 89/ 527 29 63
tel/fax +48 89/ 527 44 46

partnerzy
Teatr im. Stefan Jaracza w Olsztynie, ul. 1 Maja 4, 10-118, tel. 89 527 59 59
Realizacja: