Dyrekcja


Zbigniew Brzoza

- dyrektor Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie
 

Zbigniew Brzoza ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim i reżyserię dramatu w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej
w Warszawie. W latach 80. reżyserował i grał w założonym przez siebie teatrze „Nieprasować". Jeszcze na studiach asystował Andrzejowi Wajdzie w realizacji „Lekcji polskiego” w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Stypendysta POL-KUL-u w roku 1986. W 1992 roku odbył staż
u Petera Brooka. Stypendysta Reutersa w roku 1995 oraz Departamentu Stanu USA w roku 2002. Jako dyrektor artystyczny przez dziesięć lat (1997-2007) prowadził Teatr Studio w Warszawie natomiast przez rok (2008-2009) piastował stanowisko dyrektora artystycznego w Teatrze Nowym w Łodzi. Zbigniew Brzoza ponadto przygotował cztery edycje festiwalu Łódź Czterech Kultur (2012-2016), którego był dyrektorem artystycznym. Realizował również przedstawienia w Teatrze Telewizji (m.in. „Portugalię”, „Więź” czy „Zbrodnię z premedytacją”).
Zbigniew Brzoza jest autorem ponad 40 przedstawień teatralnych, które prezentowane były na najważniejszych przeglądach w Polsce i na całym świecie, w tym: w Niemczech, Szwecji, Rosji, Włoszech, Francji, Brazylii oraz na Litwie i na Węgrzech. Jest laureatem licznych nagród
i wykładowcą Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Na początku prowadził zajęcia na Wydziale Aktorskim, obecnie wykłada na Wydziale Reżyserii. Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.

Wybrane nagrody:                         

  • 1993 - łódzka Złota Maska za najlepszą reżyserię dla spektaklu „Przemiana” Franza Kafki z Teatru Studyjnego w Łodzi;
  • 1996 - Grand Prix dla spektaklu „Zbrodnia z premedytacją” Witolda Gombrowicza z Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi na 36. Kaliskich Spotkaniach Teatralnych; Złota Maska za najlepszą reżyserię dla spektaklu „Zbrodnia z premedytacją” Witolda Gombrowicza z Teatru im. Jaracza w Łodzi;
  • 1997 - nagroda „Złamanego szlabanu" za reżyserię „Zbrodni z premedytacją” Witolda Gombrowicza w Teatrze im. Stefana Jaracza w Łodzi na 8. Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym „Na granicy" w Cieszynie;
  • 2006 - nagroda za reżyserię przedstawienia „Géza-dzieciak” Jánosa Háya w Teatrze Studio w Warszawie oraz Medal im. Stanisława Bieniasza na 6. Festiwalu Dramaturgii Współczesnej „Rzeczywistość przedstawiona" w Zabrzu;
  • 2012 - Złota Maska za reżyserię przedstawienia „Z Różewicza dyplom” w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi; Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego za ideę i scenariusz spektaklu „Sprawa operacyjnego rozpoznania” w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku;
  • 2015 - Nagroda im. Zygmunta Duczyńskiego dla Indywidualności Artystycznej Festiwalu Kontrapunkt oraz nagroda dziennikarzy za scenariusz przedstawienia „Obwód głowy” Teatru Nowego w Poznaniu; nagroda na festiwalu Rzeczywistość Przedstawiona w Zabrzu za spektakl „Obwód głowy”;
  • 2016 - Nagroda im. Krzysztofa Zaleskiego za spektakl „Obwód głowy”; Nagroda za Oryginalny Tekst Dramatyczny na festiwalu Dwa Teatry w Sopocie za spektakl „Obwód głowy”.

 

e-mail: sekretariat.jaracza@teatr.olsztyn.pl
tel. +48 89/ 527 29 63
tel/fax +48 89/ 527 44 46


 

Beata Ochmańska 

- z-ca dyrektora ds. Produkcji Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie

 

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego -  Wydziału Radia i Telewizji – kierunku organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej.
W 2005r. ukończyła Podyplomowe Studia Menedżerskie na Uniwersytecie Warszawskim -  na Wydziale Zarządzania.
W 2011r. uzyskała dyplom Ministra Skarbu Państwa uprawniający do członkostwa w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.
W latach 1995-2001 pracowała w Agencji Produkcji Filmowej – w grupach zdjęciowych realizujący filmy fabularne, seriale telewizyjne i teatry telewizji. W latach 2001-2003 pełniła funkcję z-cy  dyrektora ds. produkcji w Studiu Filmowym im. Karola Irzykowskiego.

Wyróżniona

2001  Złote Lwy Gdańskie za produkcję filmu „Cześć Tereska”
2003   Złote Lwy Gdańskie za produkcję filmu „Warszawa”

Od 2004r. w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie pełni funkcję z-cy  dyrektora ds. produkcji. Od 2005r. intensywnie pracowała nad wdrożeniem projektów rewitalizacyjnych teatru.

I etap rewitalizacji - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – wartość projektu 13 mln PLN,II etap rewitalizacji - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – wartość projektu 43 mln PLN.  Obydwa projekty zrealizowane i rozliczone. Za zrealizowanie tych projektów – wyróżniona w 2013r. - Odznaką Honorową Za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przez ostatnią dekadę była producentką ponad 120 spektakli, które obejrzało ponad milion widzów.
 

e-mail: beata.ochmanska@teatr.olsztyn.pl
tel. +48 89/ 527 29 63
tel/fax +48 89/ 527 44 46


 

Janusz Żwirko

- z-ca dyrektora ds. organizacji i marketingu

 

Ukończył Politechnikę Gdańską na Wydziale Budowy Maszyn uzyskując tytuł naukowy Mgr inż. Mechanika. Współzałożyciel, I Przewodniczący Rady Zarządzającej, V-ce Przewodniczący Senatu, od 2004 roku Kanclerz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego (Pierwsza niepubliczna szkoła wyższa na Warmii i Mazurach).
Współzałożyciel i I Prezes Olsztyńskiego Towarzystwa Gospodarczego (Pierwsza organizacja przedsiębiorców na Warmii i Mazurach).
Członek Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. V-ce Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Związku Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”.
Założyciel-udziałowiec pierwszych spółek prawa handlowego w latach  1986 – 1987 na Warmii i Mazurach (ciekawostka - w tych czasach był tylko 1 egz. Kodeksu Handlowego – w posiadaniu Sądu w Olsztynie).
Od grudnia 2018 roku z-ca dyrektora Teatru im. Stefana Jaracza ds. organizacji i marketingu.
Prywatne "związki" z teatrem – zięć Zygmunta Wojdana, twórcy i długoletniego dyrektora Teatru im. Jana Kochanowskiego w Radomiu.


e-mail: janusz.zwirko@teatr.olsztyn.pl
tel. +48 89/ 527 29 63
tel/fax +48 89/ 527 44 46

 

partnerzy
Teatr im. Stefan Jaracza w Olsztynie, ul. 1 Maja 4, 10-118, tel. 89 527 59 59
Realizacja: