FATT - WYNIKI!

"FATT - WYNIKI!"

Uwaga, uwaga!

Rada Konkursowa po zapoznaniu się z czternastoma projektami teatralnymi nadesłanymi na konkurs, podkreślając ich wymiar społeczny oraz różnorodność tematyczną, postanowiła uhonorować trzy projekty:

pakietem w wysokości 20 000 zł:
🟢Teatr AUTentYcZniMy ze Stowarzyszenie Wyjątkowe Serce  za projekt spektaklu integracyjnego „Zamknięta sztuka - niezamknięte marzenia"

pakietami w wysokości 15 000 zł:
🟢Olsztyński Teatr Głuchych działający przy Olsztyńskim Stowarzyszeniu Głuchych za projekt performansu/teatralnego  manifestu pt. „Moje ręce krzyczą"
🟢Stowarzyszenie Olsztyński Teatr Uliczny, którego celem jest stworzenie spektaklu dla dzieci pt. „/JAK\"

PROTOKÓŁ: KLIKNIJ