Janusz Żwirko

Janusz Żwirko

- z-ca dyrektora

 

Ukończył Politechnikę Gdańską na Wydziale Budowy Maszyn uzyskując tytuł naukowy Mgr inż. Mechanika. Współzałożyciel, I Przewodniczący Rady Zarządzającej, V-ce Przewodniczący Senatu, od 2004 roku Kanclerz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego (Pierwsza niepubliczna szkoła wyższa na Warmii i Mazurach).
Współzałożyciel i I Prezes Olsztyńskiego Towarzystwa Gospodarczego (Pierwsza organizacja przedsiębiorców na Warmii i Mazurach).
Członek Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. V-ce Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Związku Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”.
Założyciel-udziałowiec pierwszych spółek prawa handlowego w latach  1986 – 1987 na Warmii i Mazurach (ciekawostka - w tych czasach był tylko 1 egz. Kodeksu Handlowego – w posiadaniu Sądu w Olsztynie).

Od grudnia 2018 roku z-ca dyrektora Teatru im. Stefana Jaracza.
Prywatne "związki" z teatrem – zięć Zygmunta Wojdana, twórcy i długoletniego dyrektora Teatru im. Jana Kochanowskiego w Radomiu.