Mistrz i Małgorzata

Mistrz i Małgorzata

Mistrz i Małgorzata

Premiera: 16-10-2022

Czas trwania: 240

Kup bilet

українська версія нижче


Teatro Tatro w Nitrze (Słowacja)

Michaił Bułhakow „MISTRZ I MAŁGORZATA” („Majster a Margaréta”)

reżyseria Ondrej Spišák

Już 16 października o godzinie 18:00 w nietypowej scenerii olsztyńskiego Parku Podzamcze.

Jeden z najsłynniejszych zespołów teatralnych Słowacji, wędrowny i rebeliancki Teatro Tatro z Nitry, wreszcie przybywa do Olsztyna. I to przybywa z jedną ze swych najważniejszych inscenizacji, spektaklem, który budował legendę grupy. Jej szef i stały reżyser Ondrej Spišák zaprasza nas do gigantycznego namiotu, na ten wieczór nazwanego „Cyrk Moskwa”. Stanie się on przestrzenią dla szaleńczych popisów Korowiowa i Behemota, nie zabraknie lotów na miotle i na świni. Będziemy przenosić się z Jerozolimy w czasie życia Jezusa, do Moskwy 1934 roku, a także do dzisiejszego Olsztyna oraz w bliską przyszłość. Przedstawienie tętni energią, plan aktorski miesza się z lalkowym, w kluczowych momentach pojawiają się także maski. Finał zaś… To trzeba zobaczyć samemu – wystarczy powiedzieć, że świat stanie w płomieniach, wszystko rzecz jasna jako triumf teatralnej iluzji i nieposkromionej wyobraźni artystów. A pod powierzchnią tego szalenie atrakcyjnego, wypełnionego graną na żywo muzyką, angażującego całą uwagę publiczności widowiska kryją się pytania wagi ciężkiej – o obecność diabła w naszym świecie i o to, co byśmy dziś zrobili z Jezusem. Czy stałby się duchowym przywódcą, a może skończył w więzieniu albo domu wariatów?

Ondrej Spišák jest najważniejszym dziś artystą teatralnym w Słowacji. Pochodzi z Nitry, kończył praską szkołę lalkarską. Od zawsze fascynuje się polską kulturą i literaturą – już na swój dyplom przygotował spektakl „Dżezinbad”  według „Na szkle malowane” Ernesta Brylla, którym wzbudził spore kontrowersje, bo odmalował w nim również erotyczne życie Janosika. Przyznaje, że nie zostałby reżyserem, gdyby nie twórczość Tadeusza Kantora, Andrzeja Dziuka, Józefa Szajny oraz widziane w młodości legendarne spektakle krakowskiego Starego Teatru. Przygotowuje spektakle dla dzieci niemalże w każdym wieku oraz inscenizacje dla dorosłych. Wielokrotnie pracował na scenach polskich, najczęściej w warszawskiej Lalce oraz w Białostockim Teatrze Lalek, a także między innymi w Teatrze Nowym w Łodzi, Wybrzeże w Gdańsku oraz warszawskim Narodowym, zaś ostatnio przede wszystkim w Dramatycznym w Warszawie, gdzie wystawił większość sztuk Tadeusza Słobodzianka, którego styl i sposób widzenia świata są mu szczególnie bliskie.

Teatro Tatro powstało w Nitrze w 1990 roku z inicjatywy Ondreja Spišáka i zaprzyjaźnionego z nim scenografa Františka Liptáka. Z początku grali swe przedstawienia w Popradzie, potem w Nitrze, występując przede wszystkim na ulicach. Potem stali się trupą wędrowną, docierając w odległe miejsca do ludzi pozbawionych do tej pory jakiegokolwiek kontaktu z teatrem. Bazując na ulicznym rodowodzie grupy, zapragnęli zaanektować dla swojej sztuki „wszystkie ulice świata”. Występowali w Ukrainie, Białorusi, Rumunii, Włoszech, Francji, a nawet podczas olimpiady w Vancouver w Kanadzie. Ich najsłynniejsze spektakle to „Bianca – kobieta o dwóch głowach”, „Czerwony Kapturek, „Cyrk Charms”, „Stalker” i właśnie „Mistrz i Małgorzata”.


Театр Татро в Нітрі (Словаччина)

Михайло Булгаков "МАЙСТЕР І МАРГАРИТА"

Режисер: Ондрей Спішак

Одна з найвідоміших театральних труп Словаччини, мандрівний і бундарський Театр Татро з Нітри, нарешті прибуває в Ольштин. Прибуває з однією з найважливіших постановок, видовищем, яке створило легенду трупи. Його керівник і беззмінний директор Ондрей Спішак запрошує нас на цей вечір у велетенське шапіто під назвою «Московський цирк». Це стане місцем для божевільного шоу. Будемо переміщатися  з Єрусалиму за життя Ісуса до Москви 1934 року, а також до сьогоднішнього Ольштина і в найближче майбутнє. Вистава насичена енергією, акторський план змішується з ляльковим, у ключових моментах також з’являються маски. Фінал же… Ви маєте побачити це на власні очі – досить сказати, що світ буде у вогні, звісно завдяки мистецтву театральної ілюзії та неприборканої фантазії артистів. І під поверхнею цього надзвичайно привабливого, сповненого живої музики, що привертає всю увагу публіки, криються важкі питання – про присутність диявола в нашому світі та про те, що б ми зробили з Ісусом сьогодні. Чи став би він духовним лідером, чи потрапив би до в'язниці чи божевільні?

Ондрей Спішак – найважливіший театральний художник сучасної Словаччини. Він родом з Нітри, закінчив Празьку лялькову школу. Завжди захоплювався польською культурою та літературою – вже для диплому підготував п’єсу «Дзезінбад» за мотивами «Мальоване на склі..» Ернеста Бриля, яка викликала чималу полеміку, оскільки в ній він також зобразив еротичне життя Яношика. Він зізнається, що не став би режисером, якби не побачені в юності роботи Тадеуша Кантора, Анджея Дзюка, Юзефа Шайни та легендарні вистави Краківського Старого Театру. Готує вистави для дітей різного віку та постановки для дорослих. Багато разів працював на польських сценах, найчастіше у Варшавському Театрі Ляльок і Білостоцькому Театрі Ляльок, а також у Новому Театрі в Лодзі, Вибжеже в Ґданську та Національному Театрі у Варшаві, а останнім часом у Драматичному у Варшаві, де він поставив більшість п’єс Тадеуша Слободзянека, стиль і світогляд якого йому особливо близькі.

Театр «Татро» був заснований у Нітрі в 1990 році з ініціативи Ондрея Спішака та його друга сценографа Франтішека Ліптака. Спочатку вони грали свої виступи в Попраді, потім у Нітрі, виступаючи переважно на вулицях. Потім вони перетворилися на мандрівну трупу, яка переміщалася до далеких місцин і людей, які досі були позбавлені будь-якого контакту з театром. Виходячи з вуличного родоводу трупи, вони хотіли приєднати до свого мистецтва «всі вулиці світу». Виступали в Україні, Білорусі, Румунії, Італії, Франції, навіть на Олімпіаді у канадському Ванкувері. Найвідоміші їх вистави - "Б'янка - жінка з двома головами", "Червона шапочка", "Чари цирку", "Сталкер" і  власне "Майстер і Маргарита".

Kup bilet