Mistrzowskie Warsztaty z Katarzyną Michalską

"Mistrzowskie Warsztaty z Katarzyną Michalską"

Warsztaty z Katarzyna Michalską

Pałac Młodzieży  w Olsztyniewziął udział w "Mistrzowskich warsztatach" z KATARZYNĄ MICHALSKĄ
 
Katarzyna Michalska - absolwentka PWSFTviT w Łodzi. Dyplom "Audiencja III czyli Raj Eskimosów” przyniósł Jej wiele prestiżowych nagród m.in. w Ogólnopolskim Konkursie na wystawienie polskiej sztuki współczesnej (Teatr Narodowy/instytut Teatralny), czy główną nagrodę na Festiwalu Talia w Tarnowie. Ten spektakl - dyplom gra po dziś dzień dojrzewając ze swoją postacią wymyśloną przez Bogusława Schaeffera. Dzięki niemu zobaczyła Chicago, Los Angeles i Sztokholm grając dla Polonii.
W 2010 roku założyła pierwszą w Polsce grupę teatralną AB OVO Teatr Improv złożoną z zawodowych aktorów i przez 10 lat do 2020 grała regularnie spektakle improwizowane.
W 2011 powołała do życia pierwszy w Polsce Ogólnopolski Festiwal Sportów Teatralnych 321IMPRO w Konstancinie Jeziornie gdzie mieszka. Jest Dyrektorem Artystycznym nieprzerwanie od 11 lat. Tam też założyła dwie grupy: dziecięcą Witaminę "I" oraz młodzieżową BCA FLASH (dziś to regularnie występująca grupa impro) i przez 4 lata prowadziła z nimi warsztaty .
Jako ekspert była zapraszana do współpracy przy programie telewizyjnym "Mów mi Mistrzu" gdzie razem z AB OVO uczestniczyli jako improwizatorzy, do projektu W-Arte Impro Show Romy Gąsiorowskiej, uczestniczyła w programie "Ale jazda".
Wcześniej z Teatrem AB OVO a dziś z grupą „Impro Quartet". W 2019 roku zorganizowała pierwszą w Polsce konferencję ImproVszkole dla nauczycieli wydając (wraz z Anną Krajewską) pierwszy podręcznik wykorzystujący w edukacji impro jako narzędzie, wspierający pedagogów.
Była gościem pierwszej edycji europejskiego projektu Young Theatre Impro i trenerem reprezentującym Polskę w 2 edycji projektu Young Theatre on the Move.
Mistrzowskie Warsztaty prowadzone są w ramach projektu „Przestrzenie Sztuki”, który organizuje i finansuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Narodowy Instytut Muzyki i Tańca
Działanie jest współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
Teatr istnieje już od 15 lat i choć zmieniają się jego członkowie, to niezmiennie poszukuje różnych form teatralnego wyrażania siebie samych i otaczającego świata. Lubi zabawy rodem z podwórka, gry improwizacyjne, tworzenie etiud, zabawę konwencjami teatralnym od czarnego teatru przez pantomimę, lalkarstwo, teatr cieni i wiele innych. W tajniki teatralnych i scenicznych rozwiązań wprowadza młodych aktorów MAGDA MAREK, ale to grupa wspólnie decyduje o tematyce, konwencji i wykonaniu spektakli. Scenariusz traktują raczej jako końcowy zapis porządkujący przeżycia i pomysły powstałe na zajęciach.
DLACZEGO IMPROWIZACJA? „Chcemy pracować z p. Katarzyną Michalską, bo pragniemy rozwijać nasz warsztat improwizacyjny. 1. Bo otwiera młodych ludzi, integruje, buduje relacje mistrz-uczeń i wpływa na lepszą motywację i zaangażowanie w pracę twórczą, 2.chcemy poznać gry improwizacyjne, które otwierają na nowe rozwiązania sceniczno- ruchowe. 3. Improwizacja posłuży do budowania scen opartych na tekście literackim, na pomysłach młodzieży 4. Chcemy pokazać że improwizacja jest narzędziem nie tylko kabaretowym, schematycznym, ale prowadzi do eksperymentów scenicznych, które mogą budować spektakl”
 
Mistrzowskie Warsztaty prowadzone są w ramach projektu „Przestrzenie Sztuki”, który organizuje i finansuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.
 
 
Działanie jest współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.