Na tropach Smętka... ostatni raz w tym sezonie!

"Na tropach Smętka... ostatni raz w tym sezonie!"

Powraca spektakl szczególny dla mieszkańców naszego regionu.
„Na tropach Smętka. Pieśń ziemi ma wiele głosów” zobaczycie znów w czerwcowym repertuarze!
- 02 czerwca, piątek, godzina 19:15, Scena Kameralna
- 03 czerwca, sobota, godzina 19:15, Scena Kameralna
 
Twórcy spektaklu podążają tropem dwuosobowej załogi „Kuwaki”, na którą składał się Melchior Wańkowicz i jego córka Marta „Tilla” Wańkowicz. Razem poznają mazurskie i warmijskie chałupy, wsie, jeziora, napotkanych mieszkańców i nastroje przemierzanego krajobrazu.
 
Na oczach widza powstaje teatralny reportaż pokazujący mikro i makrokosmos Mazur z portretem Mazura - z jego duszą i terenem, z którego wyrastał, z codziennym funkcjonowaniem, mową i jej odmianami oraz z jego uczuciowością i pragmatyzmem.
Pojawia się też temat plebiscytu, który wymusił podziały. Można w tym dostrzec analogię do współczesnych technik populistycznych, faszystowskich rządów czy sposobów używanych w wojenkach wewnątrzkrajowych.
Zapraszamy wszystkich Państwa w tę sentymentalną podróż!