Oferta pracy: Akustyk

"Oferta pracy: Akustyk"

Dyrekcja Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie ogłasza nabór  na stanowisko: Akustyka

Opis stanowiska:

Udział w przygotowywaniu, obsługa i realizacja dźwięku podczas prób, spektakli, koncertów i innych wydarzeń,
Przygotowywanie prezentacji multimedialnych,
Obsługa techniczna multimediów,
Konserwacja oraz drobne naprawy urządzeń i akcesoriów elektroakustycznych.
Wymagania:

wykształcenie minimum średnie,
znajomość aparatury dźwiękowej (zasad działania, obsługi i konserwacji urządzeń),
Doświadczenie w realizacji dźwięku „na żywo”
Umiejętność obsługi cyfrowych konsolet fonicznych
dyspozycyjność (gotowość do pracy w soboty i niedziele)
wysoka kultura osobista i komunikatywność
umiejętność pracy w zespole


Oferujemy:

Pracę przy ciekawych projektach kulturalnych
Doskonalenie zawodowe i personalne
Stabilne warunki zatrudnienia - umowa o pracę
Przyjazną atmosferę w pracy
Wymagane dokumenty:

Życiorys zawodowy z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,
Podanie o przyjęcie do pracy na stanowisko objęte naborem wraz z uzasadnieniem,
Oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby rekrutacji na kandydata na stanowisko akustyka Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) 


Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Teatru tub drogą pocztową na adres; Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie, ul. 1 Maja 4, 10-118 Olsztyn.

Termin składania dokumentów: do 31.12.2021