Ogłoszenie o pracę

"Ogłoszenie o pracę"

Ogłoszenie o naborze na stanowisko
Specjalista ds. płac

umowa o pracę

Dyrektor Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie ogłasza nabór na stanowisko Specjalista do spraw płac , ½  etatu, umowa o pracę

w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie

1. Wymagania:

A. Niezbędne:


•    wykształcenie wyższe - co najmniej roczne doświadczenie zawodowe na stanowisku  specjalisty ds. płac;  
•    wykształcenie średnie - co najmniej trzy letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku specjalisty ds. płac;
•    znajomość prawa pracy,  przepisów o ochronie danych osobowych oraz innych niezbędnych ustaw wymaganych na stanowisku pracy;  
•    znajomość pakietu biurowego do obsługi komputera.

B. Dodatkowe:


•    doświadczenie zawodowe w administracji publicznej;
•    odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność, komunikatywność;
•    umiejętność organizacji pracy, samodzielność, operatywność;
•    obsługa programu Raks oraz Płatnik

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:


•    prowadzenie kart wynagrodzeń,
•    sporządzenie list płac dla umów o pracę, zlecenie i dzieło, zasiłkowych i innych,
•    sporządzenie dokumentacji: podatkowej oraz zgłoszeniowej i rozliczeniowej ZUS,
•    sporządzanie przelewów wynagrodzeń i dokonanych potrąceń z wynagrodzeń;
•    prowadzenie spraw płacowych pracowników i zleceniobiorców;  
•    współpraca Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Skarbowym oraz innymi instytucjami;


3. Warunki pracy:


•    w wyniku naboru zostanie zatrudniona 1 osoba - umowa o pracę na stanowisko: specjalista ds. płac
•    wymiar czasu pracy: 1/2 etatu
•    miejsce świadczenia pracy:  Teatr im Stefana Jaracza w Olsztynie, ul. 1 Maja 4, 10-118 Olsztyn  


4. Wymagane dokumenty:


•    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;


Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w formie elektronicznej do dnia  30 września  2020 roku na adres - temat „praca”

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Kandydat, którego zaprosimy na spotkanie zostanie poproszony o udostępnienie do wglądu dodatkowo:
•    dokumentów poświadczających wykształcenie;  
•    świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia;
•    innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy.

5. Załączniki do niniejszego ogłoszenia:


•    Załącznik nr 1 - Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.
•    Załącznik nr 2 – Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
•    Załącznik nr 3 – Zgoda na przetwarzanie danych nie wymaganych przepisami prawa a podanych przez kandydata dodatkowo.