REKRUTACJA- Księgowy/Księgowa

"REKRUTACJA- Księgowy/Księgowa"

Dyrektor Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie ogłasza nabór na stanowisko Księgowy/Księgowa , ½  etatu, umowa o pracę

w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie

1. Wymagania:

A. Niezbędne:
•    wykształcenie średnie ekonomiczne,
•    znajomość prawa pracy,
•    znajomość ustawy o rachunkowości,  ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych niezbędnych ustaw wymaganych na stanowisku pracy,
•    znajomość pakietu MS Office.
B. Dodatkowe:
•    doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
•    odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność, komunikatywność,
•    umiejętność organizacji pracy, samodzielność, operatywność,
•    obsługa programu finansowo-płacowego oraz programu Płatnik,
•    co najmniej roczne doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
•    dobra organizacja pracy i umiejętność zarządzania czasem,
•    zdolność analitycznego myślenia,
•    umiejętność pracy w zespole.

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

•    sporządzenie list płac dla umów o pracę, zlecenia i dzieło, zasiłkowych
i innych,
•    sporządzenie dokumentacji podatkowej oraz rozliczeniowej z ZUS,
•    współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Skarbowym oraz innymi instytucjami,
•    wykonywanie prac administracyjno-biurowych związanych z funkcjonowaniem działu finansowo-księgowego,
•    księgowanie zdarzeń gospodarczych.

3. Warunki pracy:
•    w wyniku naboru zostanie zatrudniona 1 osoba - umowa o pracę na stanowisko: księgowy/księgowa,
•    wymiar czasu pracy: 1/2 etatu,
•    miejsce świadczenia pracy:  Teatr im Stefana Jaracza w Olsztynie, ul. 1 Maja 4, 10-118 Olsztyn  
4. Wymagane dokumenty:
•    życiorys (CV), kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
•    list motywacyjny.
5. Załączniki do ogłoszenia:
•    załącznik nr 1 – Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie naboru na stanowisko księgowy/księgowa,
•    załącznik nr 2 – Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w formie elektronicznej do dnia  09  maja  2022 roku na adres , temat „praca w księgowości”.

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Kandydat którego zaprosimy na spotkanie zostanie poproszony o udostępnienie do wglądu dodatkowo:
•    dokumentów poświadczających wykształcenie,  
•    świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia,
•    innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy.

 

Załączniki do pobrania:

https://teatr_jaracza_olsztyn.bip.gov.pl/fobjects/download/1214845/nabor-na-stanowisko-siegowy-ksiegowa-pdf.html