Rekrutacja- p.o. Kierownika Technicznego

"Rekrutacja- p.o. Kierownika Technicznego"

 

Dyrektor Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie ogłasza nabór na stanowisko pełniącego obowiązki kierownika technicznego w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie.

I.        Wymagania:

    Wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. poz. 1668),
    Znajomość ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 862),
    Znajomość języka angielskiego lub innego języka obcego w stopniu komunikatywnym,
    Umiejętność ustalania priorytetów i zdolność analitycznego myślenia,
    Umiejętność planowania i organizacji pracy, doświadczenie w zarządzaniu zespołem,
    Kreatywność,
    Umiejętność obsługi komputera.

II.        Do podstawowych obowiązków pracownika należeć będzie m.in.:

1.     Planowanie i organizacja pracy pracowników Działu Technicznego, w tym tworzenie harmonogramów pracy pracowników Działu Technicznego

2.     Nadzorowanie i wspomaganie pracy pracowników Działu Technicznego,

3.     Nadzór nad realizacją spektakli zgodnie z obowiązującymi przepisami zarówno w siedzibie Teatru jak i w trakcie wyjazdów,

4.     Nadzór nad magazynem kostiumów, rekwizytów, mebli scenicznych,

5.     Kontrolowanie urządzeń i maszyn pod względem sprawności i bezpieczeństwa,   

6.     Współpraca z osobami i firmami zatrudnionymi przez Teatr dla potrzeb technicznej realizacji wydarzeń w Teatrze,

7.     Współpraca z pozostałymi komórkami i działami Teatru w celu właściwej realizacji działalności Teatru.

Wymagane dokumenty należy składać:

a.      w siedzibie Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie, ul. 1 Maja 4,

b.     pocztą na adres: Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie, ul. 1 Maja 4, 10-118 Olsztyn,

c.      mailowo na adres:

w terminie do dnia 16 marca 2022 r. (liczy się data wpływu).

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi Kandydatami.