Smutny czas...

"Smutny czas..."

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

ANNY WASILEWSKIEJ

Posłanki na Sejm RP, byłej Wiceprezydentki Olsztyna

Członkini Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w latach 2010-2015

Przyjaciółki artystów i Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie.

Należała do najwierniejszej i najżyczliwszej publiczności, była orędowniczką kultury.

Zapamiętamy Jej wrażliwość i zaangażowanie.

 

Rodzinie oraz Bliskim

składamy wyrazy serdecznego współczucia

Dyrekcja i Pracownicy Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie