Studium reportażu - „Węgorzewski palimpsest”

Studium reportażu - „Węgorzewski palimpsest”

Studium reportażu - „Węgorzewski palimpsest”

Premiera: 03-03-2023

prowadzący : Włodzimierz Nowak

goście: Robert Traba (ISP PAN/Olsztyn) oraz Zbigniew Gluza (Ośrodek KARTA).

Autobiografia i historia. „Węgorzewski palimpsest”

Dlaczego węgorzewski palimpsest? Bo właśnie Węgorzewo - niewielkie powiatowe miasto, położone nieopodal jeziora Mamry, a zatem w samym sercu Mazur - stanie się pretekstem do rozmowy o tym, z jakim bagażem przeszłości tuż po II wojnie światowej przybywali na tzw. Ziemie Odzyskane pierwsi osadnicy, jakie rodzinne historie i osobiste losy ze sobą przywozili. Dla tych, którzy – często z bardzo daleka – przybyli do Węgorzewa w 1945 roku, zrujno­wane miasteczko było nieznanym światem, gdzieś na krańcach nowej Polski. Wprawdzie pachniało „poniemieckością”, ale było „nasze”, bo przecież „odzyskane”, jak głosiła osadnicza propaganda. To tu miał krzyknąć Adam: „Węgorz, Ewo!”, co humorystycznie wymazywało pierwszeństwo niemieckiego Angerburga. Wraz z osadnikami przyszła nowa, komunistyczna władza, ideolo­gia „ziem macierzystych” i… pamięć zapisana w doświadczeniach rodem z Polski centralnej, Podlasia, z dawnych ziem wschodnich II Rzecz­pospolitej oraz ta rodzima, wśród kilkuset pozo­stałych Mazurów. Jak ten splot doświadczeń i pamięci opowiedzieć?pisze prof. Robert Traba w kwartalniku „Karta”.
Rozmowę z prof. Robertem Trabą (ISP PAN/ Olsztyn) oraz Zbigniewem Gluzą z Ośrodka KARTA poprowadzi Włodzimierz Nowak (OKO.press). Spotkanie organizuje Teatr Jaracza wraz z Ośrodkiem KARTA.