STUDIUM AKTORSKIE

STUDIUM AKTORSKIE

Przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie od 1991 roku istnieje Policealne Studium Aktorskie ze specjalnością : aktorstwo dramatyczne.
Do chwili obecnej wykształciło ponad 200 absolwentów, którzy pracują jako aktorzy w wielu teatrach Polski.
W lipcu 1998 roku decyzją MKiSz Policealne Studium Aktorskie otrzymało uprawnienia szkoły publicznej, uzyskując prawo wydawania dyplomów państwowych – w zawodzie aktora dramatu.
Od 2010-2017 roku nauka trwała 4 lata, obecnie trzy lata.

STRONA INTERNETOWA STUDIUM AKTORSKIEGO