DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie jest przyjaznym miejscem, otwartym na przyjęcie osób niepełnosprawnych. Wprowadziliśmy szereg udogodnień, umożliwiających osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności, uczestnictwo w ofercie artystycznej naszego Teatru.

Oświadczenie zaktualizowano dnia 14.12.2023.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

DANE KONTAKTOWE

Teatr im. Stefana Jaracz w Olsztynie ul. 1 Maja 4, Olsztyn
sekretariat: +48 89 527 29 63

Kasa biletowa
Numer: 89 527 39 15, e-mail:

Centrala teatru: +48 89 527 59 59

DOJAZD DO TEATRU

Przystanek: Teatr im. S. Jaracza
Autobusy linii: 106, 110, 116, 117, 120, 136, 309, N02
Kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe.
Przystanek: Wysoka Brama
Tramwaj linii nr 1: Od przystanku tramwajowego Wysoka Brama do wejścia do teatru jest ok. 300 m.

OSOBY DEDYKOWANE DO UDZIELENIA INFORMACJI

Koordynator dostępności:
Kasa biletowa: Numer 89 527 39 15, e-mail:
Biuro Obsługi Widzów: Karolina Biedrzycka, e-mail: 
Edukacja: Barbara Święcicka, e-mail: 

ZAKUP BILETÓW

Zakup biletów możliwy jest

- poprzez stronę internetową: www.bilety.teatr.olsztyn.pl – nie ma obowiązku drukowania biletu cyfrowego, wystarczy okazanie obsłudze biletu na telefonie lub innym nośniku
- w kasie biletowej ul.1 Maja 4 w Olsztynie czynnej w godzinach: 

poniedziałek - nieczynne
wtorek - niedziela 11:00 - 19:00
oraz na godzinę przed spektaklem

Osoby, które chcą skorzystać z podjazdu, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny - 89 527 39 15.

WEJŚCIE DO TEATRU

Dla widzów dostępne są 4 wejścia:
od ul. 1 Maja 4:

- wejście główne – do kasy i na widownię Dużej Sceny,
- wejście do Sceny Margines (bramką koło przystanku autobusowego) 
- wejście do Sceny Kameralnej (schodami od osiedla)
- wejście do restauracji z pozycji chodnika

od ul. M. Skłodowskiej - Curie:

- wjazd na parking teatralny, skąd bezpośrednio można wejść na Scenę
u Sewruka oraz na Scenę Kameralną, znajduje się tu także dodatkowe wejście do restauracji
-
dodatkowe wejście do pomieszczeń biurowych dla pracowników teatru znajduje się na tyłach budynku. Wejście tylne, przez wewnętrzny parking teatralny – nie jest na co dzień wejściem dla publiczności. 

Ze względu na zabytkowy charakter budynku, podjazdy dla osób niepełnosprawnych znajdują się od strony zaplecza Teatru.

Wejście główne, od ulicy 1 Maja 4

Aby dostać się wejściem głównym do teatru i na Scenę Dużą należy pokonać schody z dużą ilość stopni (w sumie cała wysokość do pokonania to ok. 3,45m), wówczas dostaniemy się do holu kasowego przez dwuskrzydłowe drzwi, gdzie znajduje się kasa biletowa. Wysokość okienka kasowego to 101 cm. 

Z holu kasowego przechodzimy do foyer Sceny Dużej przez czworo przeszklonych dwuskrzydłowych drzwi wahadłowych. Jedno skrzydło drzwi ma szerokość 73 cm, a oba są otwierane. Do foyer Dużej Sceny można dostać się także przez boczne wejście z wewnętrznego parkingu teatralnego od ul. M. Skłodowskiej - Curie.

Wejście do foyer z parkingu teatralnego jest na co dzień zamknięte. Dlatego wejście do kasy przez foyer bez uprzedniego kontaktu telefonicznego z kasjerką jest niemożliwe.

Przed wydarzeniami otwierane są dla publiczności wszystkie drzwi, zarówno wejścia ze schodów głównych do holu kasowego, jak i z holu kasowego do foyer Sceny Dużej.

Do głównego budynku teatru można dojść/dojechać z parkingu teatralnego od ul. M. Skłodowskiej - Curie  bocznym wejściem. Wejście tylne, przez wewnętrzny parking teatralny – nie jest na co dzień wejściem dla publiczności. Na wprost  jest pochylnia, którą można dostać się na poziom widowni i szatni Sceny Dużej.

Restauracja

Wejście do restauracji znajduje się na poziomie chodnika od ulicy 1 Maja, a szerokość skrzydła drzwi wynosi 120 cm. Jest to szerokość wystarczająca dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.

W restauracji znajduje się winda, która skomunikowana jest również z foyer, szatniami i widownią  Sceny Dużej i Sceny Kameralnej. Windą można również dostać się na Scenę Margines z pomocą obsługi. Z windy można korzystać w godzinach pracy restauracji lub po wcześniejszym kontakcie z kasą i biurem obsługi widzów.

Przy restauracji znajduje się toaleta dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, gdzie pole manewrowe ma 140 cm x 150 cm.

KOMUNIKACJA WEWNĄTRZ TEATRU

Scena Duża

W głównej części teatru dla widzów i widzek dostępne są dwie kondygnacje, pomiędzy którymi można przemieszczać się jedynie schodami, na I piętro – balkon Dużej widowni. Nie ma możliwości dostania się na wyższą kondygnację tej sceny na wózku inwalidzkim.

Jest natomiast dostępna pochylnia dla wózków inwalidzkich między foyer niższym a foyer wyższym, na którym jest popiersie Stefana Jaracza patrona teatru.

Osoba poruszająca się na wózku wjedzie na widownię z szatni na Scenie Dużej drugim wejściem od strony foyer z szatni po prawej i lewej stronie. Na widowni są odpowiednie miejsca do ustawienia wózka inwalidzkiego przy pierwszym rzędzie.

Scena Kameralna

Z parkingu teatralnego bezpośrednio wejdziemy do szatni i toalet Sceny Kameralnej, a w wejściu nie ma progu. Jest także toaleta dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, gdzie pole manewrowe ma 140 cm x 150 cm. Z szatni windą wjedziemy na foyer Sceny Kameralnej, a następnie dostaniemy się po płaskiej powierzchni na widownię. Na Scenę Kameralną można dostać się bezpośrednio z ulicy 1 Maja korzystając z windy usytuowanej w restauracji, wymaga to jednak kontaktu z obsługą.

Scena Margines

Aby dostać się na Scenę Margines musimy pokonać schody. Osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim nie ma możliwości bez pomocy obsługi dostać się na widownię. Po wcześniejszym zgłoszeniu, obsługa udostępnia wejście boczne prowadzące z parkingu teatralnego na foyer Sceny Dużej, przez którą przechodzi się już po płaskiej powierzchni na Scenę Margines.

Bocznym wejściem z parkingu teatralnego, w którym nie ma żadnego progu, pochylniami dostaniemy się do windy Sceny Margines. Na poziomie parteru tej sceny jest szatnia, toalety, w tym dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, gdzie pole manewrowe ma 140 cm x 150 cm.

Następnie dojdziemy do windy, która umożliwi wjazd i wejście na widownię Sceny Margines.

Na Scenę Margines można dostać się bezpośrednio od ulicy 1 Maja korzystając z windy usytuowanej w restauracji, wymaga to jednak kontaktu z obsługą.

Scena u Sewruka

Na Scenę u Sewruka można dostać się bezpośrednio z parkingu teatralnego od strony ulicy M. Curie-Skłodowskiej. Do budynku prowadzi pochylnia, nie ma progów w drzwiach wejściowych, a skrzydła są szerokości 81 cm. Wewnątrz budynku jest platforma/winda, którą dostaniemy się na widownię Sceny u Serwuka. Drzwi do widowni mają szerokość  90 cm.

TOALETA W TEATRZE I W RESTAURACJI

Toalety dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich znajdują się:

- przy szatni prawej Dużej Sceny.
-
przy szatni Sceny Kameralnej – toalety męska jest przystosowana dla osób poruszających się na wózkach.
-
przy szatni Sceny Margines – toalety męska jest przystosowana dla osób poruszających się na wózkach.

W toalecie pole manewrowe ma 140 cm x 150 cm.

Scena u Sewruka nie posiada toalety przystosowanej dla osób poruszających się na wózku. Na potrzeby widzów, obsługa teatru pokieruje do przystosowanej toalety znajdującej się przy Scenie Kameralnej.

Przy restauracji także znajduje się toaleta przystosowana dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, gdzie pole manewrowe ma 140 cm x 150 cm.

OŚWIETLENIE I SYSTEMY ALARMOWE

Oświetlenie w przestrzeniach komunikacyjnych części teatru może być zbyt słabe dla osób z dysfunkcjami wzoru. System alarmowy ma wyłącznie formę dźwiękową bez sygnałów wizualnych, w związku z czym sygnał nie będzie ostrzegał osób niesłyszących.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

https://teatr_jaracza_olsztyn.bip.gov.pl/rodo/klauzula-informacyjna-rodo.html

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW

(http://www.bilety.teatr.olsztyn.pl/informacja/regulamin-sprzedazy.html).

Z sekretariatem teatru można kontaktować się:

- telefonicznie pod numerem telefonu 89 527 29 63
-
pod adresem e-mail:

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą informację na stronie internetowej chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

STRONA www.teatr.olsztyn.pl
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Strona nie jest zgodna w następującym zakresie:

- brak opisów alternatywnych treści graficznych – opisy będą dodawane w trakcie dalszej pracy nad implementacją nowej odsłony strony internetowej
- brak audiodeskrypcji i/lub podpisów treści video – uzupełnienie treści niosłoby za sobą nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Strona nie jest zgodna w następującym zakresie:

1.   Częściowy brak opisów alternatywnych (ALT) treści graficznych – opisy będą sukcesywnie dodawane w trakcie dalszej pracy nad nową odsłoną strony internetowej.

2.    Częściowy brak audiodeskrypcji i/lub podpisów i/lub tłumaczenia na polski język migowy (PJM) treści video.

3.   Częściowy brak opisów łatwych do czytania i zrozumienia.

4.    Ciągle pracujemy nad zwiększeniem publikacji dokumentów cyfrowych w formatach innych niż skany. Staramy się umieszczać jak najmniej formularzy.

5.   Częściowy brak odpowiednio oznaczonych nagłówków, etykiet, unikalnych ID – bieżąco aktualizowane.

6.   Okazjonalnie użyte nietypowe słowa, idiomy, żargon; brak treści wyjaśniających dla tekstów wymagających czytania na poziomie wyższym.

7.    Strona zawiera identyfikatory a11y. Są one powiązane z informacjami, które identyfikują.