Wieczór z reportażem - Anna Wylegała

"Wieczór z reportażem - Anna Wylegała"

Jak zapisać historię matki, opowieści dziadka, sąsiadki? Dlaczego pytamy zbyt późno? Dlaczego historie najbliższych przepadają? A z nimi ginie opowiadana historia naszych rodzin, miejscowości, regionu, ubożeje nasza wspólna opowieść o codziennej Polsce?


Więc zapiszmy to już dziś. Przyjdźcie do Teatru. Powiemy jak to zrobić. Pomoże nam Anna Wylegała, socjolożka, adiunktka w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. W pracy badawczej łączy metodologię nauk społecznych z warsztatem historycznym. Autorka książek „Przesiedlenia a pamięć. Studium (nie)pamięci społecznej na przykładzie ukraińskiej Galicji i polskich „Ziem Odzyskanych” oraz „Był dwór, nie ma dworu”, współredaktorka tomu „The Burden of the Past: History, Memory, and Identity in Contemporary Ukraine”. Za książkę „Był dwór, nie ma dworu” nominowana do Nagrody Historycznej Polityki.


W cyklu wieczór z reportażem zapraszamy na spotkanie z Anną Wylegałą


Fragmenty książki na scenie odczyta aktorka naszego Teatru- Małgorzata Rydzynska


Rozmowę prowadzi reporter Włodzimierz Nowak.