Z przykrością zawiadamiamy o śmierci Andrzeja Rozhina.

"Z przykrością zawiadamiamy o śmierci Andrzeja Rozhina."

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci Andrzeja Rozhina (4.05.1940 – 17.11.2022), aktora, reżysera, dyrektora teatrów, m.in. dyrektora Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie latach 1977-1978.


Dyrektorem w olsztyńskim Teatrze Andrzej Rozhin był tylko sezon (1977/1978), ale zdążył ożywić teatr i środowisko. Postawił na współczesność. Z czternastu premier przygotowanych pod jego artystycznym patronatem, tylko jedna nie mieściła się w tej kategorii. Sprofilował repertuar dla poszczególnych scen. Na Dużej Scenie pokazywano spektakle dla masowej widowni o różnym stopniu przygotowania. Scena Margines służyła do wystawiania monodramów, kameralnych komedii, spektakli kabaretowych. Powołana zaś trzecia - Scena XX wieku - jak nazwa wskazywała, miała przyciągać widza interesującego się współczesną sztuką. Rozhin wyreżyserował w Olsztynie cztery sztuki. „Białe małżeństwo” T. Różewicza, w scenografii Andrzeja Markowicza, wyróżniono na XX Festiwalu Teatrów Polski Północnej w Toruniu (1978r.) nagrodą dla Lidii Jeziorskiej za rolę Pauliny. W „Premii” A. Gelmana, ze scenografią Leona Barańskiego, dyrektor i reżyser zagrał jako Sekretarz. W „Egzaminie” J.P. Gawlika wystąpił w roli Malawskiego. „Pierścień i różę” W. Thackeray'a tylko reżyserował. Rozhin korzystał z talentów i doświadczeń innych twórców. Dzięki temu w Olsztynie sztuki reżyserowali lub przygotowali do nich scenografię artyści o znanych już nazwiskach: Agnieszka Holland, Maria Broniewska, Laco Adamik, Marcin Jarnuszkiewicz, Feliks Falk, Jan Pietrzak oraz młodzi i uznani już plastycy: Jan Sawka, Edward Lutczyn, Andrzej Karauze, Andrzej Dudziński, Franciszek Starowieyski – wspominał Tadeusz Prusiński w książce „Jest teatr w Olsztynie”.

 

Rodzinie oraz Bliskim

składamy wyrazy serdecznego współczucia

Dyrekcja i Pracownicy Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie