Zbigniew Brzoza

Zbigniew Brzoza

Dyrektor Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie


Zbigniew Brzoza ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim i reżyserię dramatu w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie. W latach 80. reżyserował i grał w założonym przez siebie teatrze „Nieprasować". Jeszcze na studiach asystował Andrzejowi Wajdzie w realizacji „Lekcji polskiego” w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Stypendysta POL-KUL-u w roku 1986. W 1992 roku odbył staż u Petera Brooka. Stypendysta Reutersa w roku 1995 oraz Departamentu Stanu USA w roku 2002. Jako dyrektor artystyczny przez dziesięć lat (1997-2007) prowadził Teatr Studio w Warszawie natomiast przez rok (2008-2009) piastował stanowisko dyrektora artystycznego w Teatrze Nowym w Łodzi. Zbigniew Brzoza ponadto przygotował cztery edycje festiwalu Łódź Czterech Kultur (2012-2016), którego był dyrektorem artystycznym. Realizował również przedstawienia w Teatrze Telewizji (m.in. „Portugalię”, „Więź” czy „Zbrodnię z premedytacją”).

Zbigniew Brzoza jest autorem ponad 40 przedstawień teatralnych, które prezentowane były na najważniejszych przeglądach w Polsce i na całym świecie, w tym: w Niemczech, Szwecji, Rosji, Włoszech, Francji, Brazylii oraz na Litwie i na Węgrzech. Jest laureatem licznych nagród
i wykładowcą Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Na początku prowadził zajęcia na Wydziale Aktorskim, obecnie wykłada na Wydziale Reżyserii. Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.

Wybrane nagrody:

1993 - łódzka Złota Maska za najlepszą reżyserię dla spektaklu „Przemiana” Franza Kafki z Teatru Studyjnego w Łodzi


1996 - Grand Prix dla spektaklu „Zbrodnia z premedytacją” Witolda Gombrowicza z Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi na 36. Kaliskich Spotkaniach Teatralnych; Złota Maska za najlepszą reżyserię dla spektaklu „Zbrodnia z premedytacją” Witolda Gombrowicza z Teatru im. Jaracza w Łodzi


1997 - nagroda „Złamanego szlabanu" za reżyserię „Zbrodni z premedytacją” Witolda Gombrowicza w Teatrze im. Stefana Jaracza w Łodzi na 8. Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym „Na granicy" w Cieszynie


2006 - nagroda za reżyserię przedstawienia „Géza-dzieciak” Jánosa Háya w Teatrze Studio w Warszawie oraz Medal im. Stanisława Bieniasza na 6. Festiwalu Dramaturgii Współczesnej „Rzeczywistość przedstawiona" w Zabrzu


2012 - Złota Maska za reżyserię przedstawienia „Z Różewicza dyplom” w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi; Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego za ideę i scenariusz spektaklu „Sprawa operacyjnego rozpoznania” w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku


2015 - Nagroda im. Zygmunta Duczyńskiego dla Indywidualności Artystycznej Festiwalu Kontrapunkt oraz nagroda dziennikarzy za scenariusz przedstawienia „Obwód głowy” Teatru Nowego w Poznaniu; nagroda na festiwalu Rzeczywistość Przedstawiona w Zabrzu za spektakl „Obwód głowy”


2016 - Nagroda im. Krzysztofa Zaleskiego za spektakl „Obwód głowy”; Nagroda za Oryginalny Tekst Dramatyczny na festiwalu Dwa Teatry w Sopocie za spektakl „Obwód głowy”




tel. +48 89/ 527 29 63
tel/fax +48 89/ 527 44 46