Zwierzolub kocha trójłapki

"Zwierzolub kocha trójłapki"

Zwierzolub kocha trójłapki

Ciągle ktoś pyta, czy reporter może zmieniać świat? Czy ma prawo się angażować? Czy może być aktywistą? Czy jego obowiązkiem nie jest stać po środku i ważyć różne racje. Racje obrońców zwierząt i racje myśliwych. Obrońców Puszczy i państwowych plantatorów sosny. Zwierzolubów i tych, co oczyszczają ulice z bezdomnych psów skazując je na najtańsze Radysy.

Czy więc reporter nie powinien być bezstronny?

Nie, nie wiem. Mnie to już nie obchodzi. Bo ja kocham trójłapki.

Włodzimierz Nowak (Studium Reportażu przy Teatrze Jaracza w Olsztynie)

Projekt graficzny prof. Maciej Buszewicz

Fotoedycja Maciej Jaźwiecki