Andrzej Fabisiak

Andrzej Fabisiak

Od września 2020 zastępca dyrektora Teatru im. S. Jaracza w Olsztynie.  Manager kultury, reżyser, pedagog, animator kultury.
Ukończył studia wyższe na kierunku pedagogika kultury, podyplomowe – zarządzanie działalnością społeczno-kulturalną oraz specjalistyczne z zakresu reżyserii teatralnej. 
W latach 1991-2014 pełnił funkcję wicedyrektora Teatru im. S. Jaracza w Olsztynie.
Wyreżyserował ponad pięćdziesiąt spektakli na scenach amatorskich i profesjonalnych. Był m.in. kierownikiem artystycznym oraz reżyserem koncertów Olsztyńskich Spotkań Zamkowych „Śpiewajmy Poezję”.
W latach 1991-2014 wykładowca wiedzy o teatrze antropologii kultury oraz w latach 2003 – 2014 kierownik działu nauczania w Studium Aktorskim im. A. Sewruka przy Teatrze im. S. Jaracza w Olsztynie. Dyrektor artystyczny, organizacyjny i pomysłodawca festiwalu Olsztyńskie Spotkania Teatralne (1991-2014). Pomysłodawca i realizator projektów artystyczno – edukacyjnych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej m.in. "Wehikuł teatru", "Teatr trzech Kultur Olsztyn – Kłajpeda – Kaliningrad", "Studium Teatralne – Warsztat reżysera". Od czerwca 2014 roku do marca 2019 roku dyrektor Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Dobrym Mieście.
Współzałożyciel Fundacji Środowisk Twórczych w Olsztynie. należy do Stowarzyszenia „Areszt Sztuki”. Prezes Oddziału Okręgowego Towarzystwa Kultury Teatralnej w Olsztynie.

kontakt: