Ceny

Ceny

CENNIK OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2024

DUŻA SCENA
  wtorek/ środa/ czwartek piątek/ sobota/ niedziela
 

I STREFA
(Parter rząd I- IX,
Balkon rząd I-II)

II STREFA
(Parter rząd X-XIV,
Balkon rząd III-V)

I STREFA
(Parter rząd I- IX,
Balkon rząd I-II)

II STREFA
(Parter rząd X-XIV,
Balkon rząd III-V)

NORMALNY

50 zł – 70 zł

40 zł - 60 zł

60 zł – 80 zł 50 zł - 70 zł
ULGOWY* 35 zł - 55 zł 25 zł - 45 zł 40 zł – 60 zł 30 zł – 50 zł

 

SCENA KAMERALNA / SCENA MARGINES

 

wtorek/ środa/ czwartek

piątek/ sobota / niedziela

NORMALNY

40 - 50 zł

50 - 60 zł

ULGOWY*

25 - 35 zł

35 - 45 zł

 

SCENA U SEWRUKA

 

wtorek/ środa/ czwartek

piątek/ sobota / niedziela

NORMALNY

25 - 35 zł 30 - 40 zł

ULGOWY*

20 - 30 zł

25 - 35 zł

 


Karta Teatromana**
Uprawnia do zakupu biletu normalnego w cenie ulgowego przy zakupie maksymalnie 2 biletów na spektakle Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie. Z ulgi na kartę można korzystać przez okres jednego roku od daty zakupu. Zniżka przysługuje na przedstawienia grane w czasie ważności karty. Cena Karty Teatromana 80 zł 

Warmińsko-Mazurska Karta Seniora**  
Uprawnia posiadacza Karty do 50% zniżki (od ceny biletu normalnego). 

Wejściówka**
Wejściówki na wolne miejsca są dostępne w kasie na 15 min. przed spektaklem w cenie 15 zł. Liczba wejściówek jest ograniczona.

Bilet zbiorowy szkolny**
Bilety dla zorganizowanych grup uczniów powyżej 15 osób w cenie 25 - 30 zł

Karta Dużej Rodziny/Olsztyńska Karta Dużej Rodziny**
osoby dorosłe (rodzice, także w rodzinach zastępczych) - 35 zł
dzieci do ukończenia 18 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej do 26 roku życia - cena biletu wynosi 25 zł

Voucher prezentowy**
Bilet otwarty w cenie 70 zł.

Regulamin
1.
Voucher to bilet otwarty na spektakl z repertuaru Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie pod warunkiem dostępności miejsc.
2. Voucher nie obowiązuje na spektaklach gościnnych, festiwalowych oraz sylwestrowych.
3. Vouchery można zakupić poprzez stronę internetową oraz w kasie Teatru.
4. Jeden voucher można wymienić na jeden bilet.
5. Wymiany dokonać można w kasie Teatru lub za pośrednictwem systemu sprzedaży online Teatru (maksymalnie dwa vouchery podczas jednej transakcji).
6. Voucher, który nie zostanie wymieniony na bilet/bilety, nie uprawnia do obejrzenia spektaklu i zajęcia miejsca na widowni.
7. Voucher ważny jest na rok od daty zakupu. Wymiana po upływie terminu ważności nie jest możliwa.
8. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za vouchery uszkodzone, zgubione lub udostępnione innej osobie przez Kupującego. W przypadku zgubienia vouchera Teatr nie wystawia duplikatu.
9. Voucher oraz bilet pochodzący z wymiany vouchera nie podlegają wymianie ani zwrotom.

Rodzinne niedziele w Teatrze Jaracza**
możliwość nabycia biletu rodzinnego w promocyjnej cenie na spektakle prezentowane na wszystkich scenach Teatru w każdą niedzielę:
- 100za bilet dla trzyosobowej grupy (dwie osoby dorosłe + jedno dziecko*), 
- 120 za bilet dla czteroosobowej grupy (dwie osoby dorosłe + dwoje dzieci*).

 

Regulamin
1.
Niniejszy regulamin określa zasady promocji o nazwie "Rodzinne niedziele w Teatrze Jaracza", organizowanej przez Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie (dalej: Teatr). 

2. W ramach promocji "Rodzinne niedziele w Teatrze Jaracza", widzowie Teatru mają możliwość nabycia biletu rodzinnego w promocyjnej cenie:
- 100 zł za bilet dla trzyosobowej grupy (dwie osoby dorosłe + jedno dziecko*), 
- 120 zł za bilet dla czteroosobowej grupy (dwie osoby dorosłe + dwoje dzieci*).
3. Promocja obejmuje spektakle prezentowane na wszystkich scenach Teatru w każdą niedzielę z wykluczeniem spektakli festiwalowych, gościnnych oraz spektaklu sylwestrowego.
4. Bilet rodzinny upoważnia do jednorazowego wstępu na zakupiony spektakl.
5. Promocja nie łączy się z pozostałymi ulgami.
6. Teatr zastrzega sobie prawo do zmian w ustalonym regulaminie bez podania przyczyny.

*jako dziecko rozumie się osoby które nie ukończyły 18 roku życia (w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej - osoby, które nie ukończyły 26 roku życia)

Członkowie Związku Zawodowego Aktorów Polskich**
za okazaniem ważnej legitymacji, cena biletu 20 zł.


*Uprawnieni do nabycia biletu ulgowego są uczniowie, studenci (do 26 r.ż.), osoby niepełnosprawne, opiekunowie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, honorowi krwiodawcy, emeryci i renciści posiadający aktualne legitymacje.

** Nie dotyczy imprez gościnnych, spektaklu sylwestrowego oraz spektakli festiwalowych   


UWAGA! Ze względu na specyficzne warunki inscenizacyjne spektakli Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie:

spóźnieni widzowie nie będą wpuszczani na widownię
spóźnionym widzom nie przysługuje zwrot ani wymiana biletu
niewykorzystane bilety nie podlegają wymianie ani zwrotowi


ZWROTY BILETÓW

Bilety można zwracać do 7 dni od daty zakupu, ale nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem spektaklu.
Zwroty należności za bilety dokonywane są jedynie w miejscu ich zakupu, po okazaniu paragonu fiskalnego dołączanego do biletów przy sprzedaży lub faktury VAT.

Zwrot za bilet zakupiony za pomocą internetowego sytemu sprzedaży:

- możliwy jest w ciągu 14 dni od daty zakupu, nie później niż 3 dni przed datą wydarzenia,
- bilet należy zwrócić niezwłocznie wraz z paragonem i wydrukowaną fakturą VAT oraz dopiskiem „ZWROT,” na adres mailowy Teatru lub w kasie biletowej Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie, ul. 1 Maja 4, 10-118 Olsztyn,
- pieniądze zostaną zwrócone w terminie 14 dni roboczych przez eCard S.A na konto bankowe klienta

W przypadku braku paragonu Kasy Teatru mają prawo odmówić przyjęcia zwrotu biletów.

Termin płatności za rezerwacje biletów wynosi 3 dni od dnia dokonania rezerwacji.

Formy płatności:

  • gotówka lub karta płatnicza

UWAGA! W przypadku zakupu biletów zniżkowych prosimy o okazanie bileterom legitymacji uprawniających do ulg.