Ceny

Ceny

 

UWAGA! Ze względu na specyficzne warunki inscenizacyjne spektakli Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie:

  • spóźnieni widzowie nie będą wpuszczani na widownię
  • spóźnionym widzom nie przysługuje zwrot ani wymiana biletu
  • niewykorzystane bilety nie podlegają wymianie ani zwrotowi

 

ZWROTY BILETÓW

Bilety można zwracać do 7 dni od daty zakupu, ale nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem spektaklu.
Zwroty należności za bilety dokonywane są jedynie w miejscu ich zakupu, po okazaniu paragonu fiskalnego dołączanego do biletów przy sprzedaży lub faktury VAT.

Zwrot za bilet zakupiony za pomocą internetowego sytemu sprzedaży:

- możliwy jest w ciągu 14 dni od daty zakupu, nie później niż 3 dni przed datą wydarzenia,
- bilet należy zwrócić niezwłocznie wraz z paragonem i wydrukowaną fakturą VAT oraz dopiskiem „ZWROT,” na adres mailowy Teatru lub w kasie biletowej Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie, ul. 1 Maja 4, 10-118 Olsztyn,
- pieniądze zostaną zwrócone w terminie 14 dni roboczych przez eCard S.A na konto bankowe klienta

W przypadku braku paragonu Kasy Teatru mają prawo odmówić przyjęcia zwrotu biletów.

Termin płatności za rezerwacje biletów wynosi 3 dni od dnia dokonania rezerwacji.

Formy płatności:

  • gotówka lub karta płatnicza

 

Rodzinne niedziele w Teatrze Jaracza - Regulamin promocji

1. Niniejszy regulamin określa zasady promocji o nazwie "Rodzinne niedziele w Teatrze Jaracza", organizowanej przez Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie (dalej: Teatr). 
2. W ramach promocji "Rodzinne niedziele w Teatrze Jaracza", widzowie Teatru mają możliwość nabycia biletu rodzinnego w promocyjnej cenie:
- 100 zł za bilet dla trzyosobowej grupy (dwie osoby dorosłe + jedno dziecko*), 
- 120 zł za bilet dla czteroosobowej grupy (dwie osoby dorosłe + dwoje dzieci*).
3. Promocja obejmuje spektakle prezentowane na wszystkich scenach Teatru w każdą niedzielę z wykluczeniem spektakli festiwalowych, gościnnych oraz spektaklu sylwestrowego.
4. Bilet rodzinny upoważnia do jednorazowego wstępu na zakupiony spektakl.
5. Promocja nie łączy się z pozostałymi ulgami.
6. Teatr zastrzega sobie prawo do zmian w ustalonym regulaminie bez podania przyczyny.

*jako dziecko rozumie się osoby które nie ukończyły 18 roku życia (w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej - osoby, które nie ukończyły 26 roku życia)

 

Członkowie Związku Zawodowego Aktorów Polskich - za okazaniem ważnej legitymacji, cena biletu 20 zł.

 

UWAGA! W przypadku zakupu biletów zniżkowych prosimy o okazanie bileterom legitymacji uprawniających do ulg.