Idea

Idea

Teatr - miejsce, w którym człowiek może się spotkać z człowiekiem.

Misja edukacji teatralnej w Teatrze im. S. Jaracza: Pragniemy pokazać widzom, że teatr nie musi się ograniczać do biernego oglądania spektakli, ale do aktywnego doświadczenia teatru. Chcemy widzów włączyć w proces twórczy, rozbudzić w nich zdolność krytycznego odczytywania sztuki i rzeczywistości. Nasz teatr ma być miejscem kreatywnych spotkań i poligonem doświadczania siebie poprzez sztukę. Szczególnie ważny jest dla nas międzypokoleniowy dialog .

Zachęcamy szkoły, kluby, stowarzyszenia oraz różnego rodzaju instytucje do udziału w naszych propozycjach.