Co to jest?

Co to jest?

Edukacja teatralna
To edukacja, która w aktywny sposób wykorzystuje różnorodne techniki teatralne, nie skupia się na teorii teatru, lecz na praktyce i działaniu. Stara się budować bezpieczną przestrzeń spotkań, aby działać twórczo, wymieniać myśli i emocje, pogłębiać autorefleksję i zdolności komunikacyjne.

Pedagogika teatralna
To niezależna dyscyplina powstała w latach 70-tych XX wieku w Niemczech. W Polsce wprowadzana na początku XXI wieku. Akcentuje potrzebę stwarzania przestrzeni do spotkania odmiennych punktów widzenia w teatrze, zaprasza do dialogu między nimi. Korzysta z estetyki współczesnego teatru, nie uczy metody, teorii lub praktyki dotyczącej samego teatru i dzieła scenicznego, ale korzysta z narzędzi teatralnych, aby rozwijać komunikację, autorefleksję, by pogłębić świadomość społeczną. Rozwija u uczestników kompetencje odbiorcze, twórcze i krytyczne.

Po co jest edukacja teatralna?
Otwieranie Teatru na tych, którzy nie chcą być jedynie biernymi widzami, a chcą aktywnie doświadczać teatru. Cel: wzmacnianie kompetencji twórczych

Organizowanie spotkań, które stanowią bazę do rozmów o sztuce, rozbudzają zdolność krytycznego myślenia, stanowią zaczyn dialogu międzypokoleniowego
Cel: wzmacnianie kompetencji odbiorczych

Stwarzanie przestrzeni do grupowych warsztatów pedagogiczno-teatralnych dla osób o różnych potrzebach – działanie na rzecz rozwoju intrapersonalnego i interpersonalnego

Wspieranie aktywnych nauczycieli, animatorów, instruktorów w ich rozwoju