DziękujeMY, że JESTEŚCIE! Świętujemy Międzynarodowy Dzień Teatru!

"DziękujeMY, że JESTEŚCIE! Świętujemy Międzynarodowy Dzień Teatru!"

27 marca to dzień, w którym świętujemy Międzynarodowy Dzień Teatru. Z tej okazji chcemy podziękować właśnie Wam za to, że jesteście!

Teatr zawsze jest dziełem zespołowym. Tworzą go nie tylko osoby zatrudnione w teatrze, ale przede wszystkim ci, którzy przychodzą do teatru, w charakterze widzów, by wziąć udział we wspólnym negocjowaniu sensu indywidualnego i zbiorowego życia. Wierzę, że Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie ma odwagę mierzyć się z największymi problemami i zagrożeniami, jakie stają przed wspólnotą, ujawniając tkwiące w jej łonie napięcia i konflikty, dostrzegając różnorodność racji, głosów, perspektyw, które składają się na obraz współczesnego świata.

Teatr jest zawsze współczesny, wydarza się w rzeczywistym czasie i rzeczywistej przestrzeni międzyludzkich relacji, oddziałuje na bliską sobie zbiorowość za pomocą dyskutowania jej własnych symboli. Wspólnotowe myślenie to dla mnie takie, które powoduje, że możemy funkcjonować w obrębie jednego języka i podobnej hierarchii wartości, ale też zadajemy sobie nawzajem fundamentalne pytania a odpowiedzi na nie wytrącają nas z izolacji, beznadziei i bierności.

Dążymy do tego, byśmy w teatrze, i o teatrze myśleli wspólnie.

Paweł Dobrowolski
Dyrektor Teatru Jaracza w Olsztynie

Corocznie Międzynarodowy Instytut Teatralny wydaje orędzie, które jest skierowane do wszystkich pasjonatów teatru - zarówno profesjonalistów, jak i amatorów. Orędzie Jona Fossego przeczytać możecie je klikając TUTAJ.

.