Na tropach Smętka. Pieśń ziemi ma wiele głosów

Na tropach Smętka. Pieśń ziemi ma wiele głosów

Na tropach Smętka. Pieśń ziemi ma wiele głosów

Premiera: 26-09-2020

Autor: Melchior Wańkowicz

Czas trwania: 2h, bez antraktu

reżyseria – Rudolf Zioło

adaptacja – Daria Kubisiak, Martyna Wawrzyniak

scenografia – Katarzyna Stochalska

muzyka – Marcin Nenko

wizualizacje Aleksander Janas – kolektyw kilku.com

asystent reżysera: Wojciech Rydzio

inspicient: Agata Żuczkowska

Kup bilet

Aktorzy

Twórcy spektaklu podążają tropem dwuosobowej załogi „Kuwaki”, na którą składał się Melchior Wańkowicz i jego córka Marta „Tilla” Wańkowicz. Razem poznają mazurskie i warmijskie chałupy, wsie, jeziora, napotkanych mieszkańców i nastroje przemierzanego krajobrazu.

Na oczach widza będzie powstawał teatralny reportaż pokazujący mikro i makrokosmos Mazur z portretem Mazura - z jego duszą i terenem, z którego wyrastał, z codziennym funkcjonowaniem, mową i jej odmianami oraz z jego uczuciowością i pragmatyzmem.

Pojawi się też temat plebiscytu, który wymusił podziały. Można w tym dostrzec analogię do współczesnych technik populistycznych, faszystowskich rządów czy sposobów używanych w wojenkach wewnątrzkrajowych.


 

Spektakl bierze udział w VI edycji Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa”.

 

 

Kup bilet