Olsztyński Teatr Tańca - streaming

"Olsztyński Teatr Tańca - streaming"

Drodzy Widzowie! Dzisiaj o godz. 20:00 startujemy ze streamingiem na żywo dwóch spektakli Olsztyńskiego Teatru Tańca: „zeSTROjenie” oraz „OVER GROUND” w ramach projektu Naj(BLIŻEJ) - Olsztyński Teatr Tańca na scenach Warmii i Mazur współorganizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca w ramach programu Scena dla tańca 2020.

LINK do spektaklu: TUTAJ


START: 9.12.2020 godz. 20:00
Na początek krótki spektakl „zeSTROjeNIE” – oszczędna w formie, skoncentrowana na wzajemnych relacjach i emocjach – uległości i dominacji, bliskości dwojga ludzi. Drugi z prezentowanych spektakli „OVER GROUND” dotyka tematyki przed którą staramy się uciec, odsunąć od siebie jak najdalej a jednak dotyczy ona bezwzględnie każdego z nas – śmierć. Śmierć i jej różne aspekty, umieranie, celebracja, obrządki pogrzebowe, śmierć anonimowa i śmierć w chwale, śmierć bliższa niż nam się wydaje.
ZAPRASZAMY!!!!
Działania realizowane są w ramach projektu “OLSZTYŃSKI TEATR TAŃCA działania edukacyjne, artystyczne i statutowe” finansowanego z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego, którego organizatorem jest Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, a partnerem Fundacja Tańca i Sztuki ARToffNIA.
Szczegółowe informacje dot. projektu: https://ott.olsztyn.pl/najblizej