Paweł Dobrowolski nowym Dyrektorem Teatru Jaracza w Olsztynie

"Paweł Dobrowolski nowym Dyrektorem Teatru Jaracza w Olsztynie"

Szanowni Państwo, Drogie Widzki i Drodzy Widzowie, Droga Publiczności!

Mam wielką przyjemność przywitać się z Wami jako nowo wybrany dyrektor Teatru im. Stefana Jaracza. Będę miał zaszczyt pełnić tę funkcję przez  pięć sezonów. Koncepcja programowa, przedstawiona przeze mnie komisji konkursowej, to owoc wielogodzinnych rozmów zarówno z zespołem Teatru Jaracza, jak i jego licznymi sojusznikami rozsianymi po województwie warmińsko-mazurskim, ale i po całej Polsce. To, z jaką otwartością i zaangażowaniem dzielili się ze mną swoimi refleksjami, pomysłami i radami, pozwoliło mi – nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości – zyskać zaufanie komisji i wygrać ten konkurs. Wszystkim, którzy wspierali mnie w moich staraniach dziękuję i jestem Wam za ogromnie wdzięczny za zaufanie, którym mnie obdarzyliście.

Teatr zawsze jest dziełem zespołowym. Tworzą go nie tylko osoby zatrudnione w teatrze, ale przede wszystkim ci, którzy przychodzą do teatru, w charakterze widzów, by wziąć udział we wspólnym negocjowaniu sensu indywidualnego i zbiorowego życia. Wierzę, że Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie za mojej kadencji będzie miał odwagę mierzyć się z największymi problemami i zagrożeniami, jakie stają przed wspólnotą, ujawniając tkwiące w jej łonie napięcia i konflikty, dostrzegając różnorodność racji, głosów, perspektyw, które składają się na obraz współczesnego świata. Teatr jest zawsze współczesny, wydarza się w rzeczywistym czasie i rzeczywistej przestrzeni międzyludzkich relacji, oddziałuje na bliską sobie zbiorowość za pomocą dyskutowania jej własnych symboli. Wspólnotowe myślenie to dla mnie takie, które powoduje, że możemy funkcjonować w obrębie jednego języka i podobnej hierarchii wartości, ale też zadajemy sobie nawzajem fundamentalne pytania, a odpowiedzi wytrącają nas z izolacji, beznadziei i bierności. Będę dążyć do tego, byśmy w teatrze, i o teatrze myśleli wspólnie. Do współtworzenia repertuaru powołam Radę Programową (złożoną z pracowników Teatru oraz lokalnych autorytetów i aktywistów) oraz Teatralną Radę Młodych. Zależy mi na tym, abyście jako mieszkańcy województwa odzyskali poczucie, że to Wasz teatr, który realnie współtworzycie. 

Teatr Jaracza to najstarsza (za dwa lata będzie obchodzić jubileusz 100-lecia) i najważniejsza scena Warmii i Mazur, współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Obowiązkiem nas wszystkich jest tworzenie w nim sztuki na miarę tej stuletniej tradycji i przywracanie do życia na scenie pewnego kanonu tekstów. Teatr Jaracza nie może sobie pozwolić na zamknięcie się w wąskiej specjalizacji. Dlatego zaproponowany przeze mnie program wychodzi naprzeciw potrzebom różnych grupy widzów: miłośników klasyki, komedii, współczesnej dramaturgii i artystycznego eksperymentu. Chcę tworzyć teatr na wysokim poziomie artystycznym, różnorodny, służący rozwojowi zespołu aktorskiego, będący blisko widzów.

Mam świadomość, że przejmuję teatr z dużym potencjałem artystycznym, czego dowodem jest chociażby nagroda Grand Prix na Festiwalu Boska Komedia oraz na Kaliskich Spotkaniach Teatralnych dla spektaklu „Łatwe rzeczy” w reż. Anny Karasińskiej. Obiecuję nie zmarnować tego potencjału i zrobię wszystko, by go jeszcze pełniej uwolnić.

Zależy mi również, by Teatr Jaracza był zawsze otwarty na współpracę z grupami teatralnymi z regionu. Wierzę, że działając z organizacjami pozarządowymi i instytucjami kultury województwa warmińsko-mazurskiego w przemyślanym partnerstwie uda nam się stworzyć tętniące życiem interdyscyplinarne centrum sztuki.

Paweł Dobrowolski