Melancholy Rooms

Melancholy Rooms

Melancholy Rooms

Premiera: 22-10-2022

Kup bilet

українська версія нижче


„MELANCHOLY ROOMS”  22 października 2022, godzina 19:00, Duża Scena.

Teatr im. Józefa Katony w Budapeszcie (Węgry)

reżyseria: Jakab Tarnóczi

„Muzyczna samotność na osiem głosów” – tak brzmi podtytuł wyjątkowej scenicznej medytacji wyreżyserowanej przez Jakaba Tarnócziego w najsłynniejszym teatrze Budapesztu. Jesteśmy na wystawie, której nikt nie odwiedza. W sali szpitalnej, gdzie muzyk obserwuje swą żonę na granicy życia i śmierci. W laboratorium przy naukowcu badającym wpływ muzyki na mózg. W kuchni mieszkania, w której nigdy nie spotykają się dwie aktorki, jego lokatorki. W piwnicznym pokoju, gdzie odpoczywa wyczerpany mężczyzna. W garderobie obok coraz bardziej obsesyjnie przeglądającego się w lustrze aktora. Z artystką całe życie szukającą fotograficznego odbicia mitu Orfeusza i Eurydyki.
Minimum słów, maksimum emocji oraz zapadających w pamięć obrazów – tak można podsumować „Melancholy Rooms”. To kompozycja wizualno-muzyczna przywołująca archetypiczne postaci europejskiej kultury, zrodzona z powszechnego doświadczenia pandemii. Osiem samotności opowiadanych słowem, muzyką i śpiewem staje się podczas seansu wspólnotowym doświadczeniem.

Jakab Tarnóczi jest jednym z najciekawszych węgierskich reżyserów młodego pokolenia. Ukończył Uniwersytet Sztuki Teatralnej i Filmowej w Budapeszcie w ostatnim roczniku przed wybuchem pandemii oraz przejęciem uczelni przez ekipę wyznaczoną przez rząd Viktora Orbána, co poskutkowało faktyczną anihilacją szkoły. Zaczynał od sztuk klasycznych, stopniowo kierując się ku spektaklom muzycznym, które stanowią jego największą pasję. Od 2020 pracuje jako reżyser rezydent w Teatrze im. Józefa Katony w Budapeszcie, będąc też członkiem jego rady artystycznej. Realizuje wyłącznie autorskie scenariusze, szukając linii łączących sztukę dramatyczną z różnymi stylami muzycznymi.

Teatr im. Józefa Katony nie bez przyczyny uważany jest za najważniejszą scenę Budapesztu i całych Węgier. Założony w latach 80. renomę wyrobił sobie jeszcze w tej samej dekadzie jako miejsce nieskrępowanej myśli i artystycznego fermentu. Pracowali tu najważniejsi reżyserzy z założycielem Katony i wieloletnim dyrektorem Gáborem Zsámbékim, a także Tamásem Ascherem, Viktorem Bodó, Árpádem Schillingiem i Gáborem Maté (obecny dyrektor placówki). Pozycję instytucji potwierdziło zaproszenie do prestiżowej Unii Teatrów Europy, do której teatr nadal należy. Klucz do sukcesu stanowi umiejętne połączenie klasyki z węgierskimi i europejskimi sztukami współczesnymi. Specjalnie dla teatru piszą autorzy rodzimi z Györgym Spiró na czele, w repertuarze pojawiają się też dramaty polskie. Na ten sezon zaplanowano realizacje utworów Stanisława Ignacego Witkiewicza i Tadeusza Słobodzianka.


Театр ім Йозефа Катона в Будапешті (Угорщина)

"МЕЛАНХОЛІЙНІ КІМНАТИ"

режисер: Якаб Тарноці

«Музична самотність на вісім голосів» – такий підзаголовок має виняткова сценічна медитація, поставлена Якабом Тарноці в найвідомішому театрі Будапешта. Знаходимося на виставці, яку ніхто не відвідує. У лікарняній палаті, де музикант спостерігає за дружиною на межі життя і смерті. У лабораторії з вченим, де вивчають вплив музики на мозок. На кухні квартири, де ніколи не зустрічаються дві акторки, її мешканки. У підвальному приміщенні, де відпочиває виснажений чоловік. У гримерці, поряд з актором, який все більше і більше дивиться на себе в дзеркало. З художницею, яка усе життя шукала фотографічного відображення міфу про Орфея та Еврідіку.

Мінімум слів, максимум емоцій і образів, що запам'ятовуються - так можна описати «Меланхолійні кімнати». Це візуально-музична композиція, що згадує архетипні постаті європейської культури, народжені спільним досвідом пандемії. Вісім самотностей, розказаних словами, музикою та співом, стають спільним досвідом під час перегляду.

Якаб Тарноці – один із найцікавіших угорських режисерів молодого покоління. Він закінчив Університет театрального та кіномистецтва в Будапешті на останньому курсі перед спалахом пандемії, і університет був захоплений командою, призначеною урядом Віктора Орбана, що призвело до фактичного знищення школи. Починав з класичного мистецтва, поступово переходячи до музичних виступів, які є його найбільшою пристрастю. З 2020 року працює режисером-постановником Театру ім. Юзефа Катона в Будапешті, будучи також членом його мистецької ради. Він пише лише оригінальні сценарії, шукає лінії, що поєднують драматургію з різними музичними стилями.

Театр ім Йозефа Катона недарма вважають найважливішою сценою Будапешта та всієї Угорщини. Заснований у 1980-х роках, він здобув репутацію того ж десятиліття як місце вільної думки та мистецького пошуку. Тут працювали найважливіші директори, зокрема засновник Катона та багаторічний директор Габор Жамбекі, а також Тамаш Ашер, Віктор Бодо, Арпад Шиллінг і Габор Мате (теперішній директор закладу). Спеціально для театру пишуть польські автори на чолі з Дьордем Шпіро, в репертуарі також з’являються польські драми. У цьому сезоні будуть представлені твори Станіслава Ігнація Віткевича та Тадеуша Слободзянека.

Kup bilet