Smutna informacja

"Smutna informacja"

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
WŁODZIMIERZA JARMOŁOWICZA
Kompozytora, dyrygenta, Honorowego Obywatela Olsztyna.
Miał 102 lata

Włodzimierz Jarmołowicz przez całe życie zawodowe był związany z muzyką.
W latach 1959-1971 był kierownikiem muzycznym w Teatrze im. Stefana Jaracza.
W Olsztynie prowadził chóry (m.in. Jara oraz Moderato), współzakładał stowarzyszenie Teatru Kukiełkowego Ziemi Warmińsko-Mazurskiej (obecnie Olsztyński Teatr Lalek), pisał muzykę do spektakli, kierował także redakcją muzyczną Radia Olsztyn.

Za swoją działalność artystyczną i upowszechnianie kultury był wielokrotnie nagradzany i odznaczany, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2007 roku został Honorowym Obywatelem Olsztyna.

Włodzimierz Jarmołowicz był mistrzem, mentorem i wychowawcą kilku muzycznych pokoleń Olsztyna.

Rodzinie oraz Bliskim
składamy wyrazy serdecznego współczucia
Przyjaciele i pracownicy z Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie