Środki dla grup teatralnych !

"Środki dla grup teatralnych !"

 

Środki dla grup teatralnych!

 

Do 30 kwietnia 2020 roku można aplikować do Funduszu Aktywizacji Twórczości Teatralnej, finansowanego przez Samorząd Województwa Warmińsko–Mazurskiego.

Wnioski można składać w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie, który przyzna środki FATT po raz dziewiąty.

Celem Funduszu jest aktywizacja twórczości teatralnej stowarzyszeń i fundacji działających na terenie Województwa Warmińsko–Mazurskiego. Środki Funduszu mogą służyć inicjowaniu i współfinansowaniu produkcji i inicjatyw scen alternatywnych, działających w regionie, wspierających lokalną aktywizację kulturową, artystyczną i edukacyjną w dziedzinie teatru.

Szczegółowe postanowienia dotyczące sposobu składania oraz oceny wniosków zawarte są w Regulaminie Gospodarowania Środkami Finansowymi Funduszu Aktywizacji Twórczości Teatralnej w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie, dostępnym w sekretariacie Teatru i na stronie internetowej. Wnioski można składać do 30 kwietnia 2020.

Do tej pory ze środków przyznawanych przez FATT udało się wesprzeć działania między innymi: Stowarzyszenia „Węgajty”, Stowarzyszenia Kobiet „Miej Marzenia”, Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Ostródzie, Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw „PROMETEUSZ” w Kętrzynie, Stowarzyszenia „Scena Babel”.

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin Gospodarowania Środkami Finansowymi Funduszu Aktywizacji Twórczości Teatralnej w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej ze środków Funduszu Aktywizacji Twórczości Teatralnej

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT